Fakta om os

Fakta om os

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers historie som sit primære arbejdsfelt. Centret blev grundlagt i 2001 af det daværende Historisk Institut - nu Institut for Kultur og Samfund - ved Aarhus Universitet og købstadsmuseet Den Gamle By.

Centret blev grundlagt for at dække behovet for komparative historiske bystudier. Lokale arkiver og museer fokuserer på enkelte byers historie, og intet universitetsstudium havde den rette profil. Internationalt tjente byhistoriske centre i bl.a. Leicester, Stockholm og Münster som inspiration til at oprette et tilsvarende danske center.

Forskning ved centret drives i dag i form af ph.d.-projekter og individuel forskning. Formidlingsdimensionen løftes af projektet Den Digitale Byport, mens vejledning og undervisning af studerende sker med kurser og specialer ved universitetet.

Centret finansieres af Den Gamle By, Faculty og Arts og Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, mens det primære udviklings- og forskningsarbejde finansieres eksternt, f.eks. af Kulturstyrelsens puljer, kommunale og statslige myndigheder og forskningsråd. Se mere om centrets forskning her.