Endelsen -bøl i bynavne

Endelsen -bøl i bynavne

Efter en tur rundt i og omkring Sønderborg så jeg flere byer med endelsen -bøl, f.eks. Dybbøl og Adsbøl. Det ser ud som om, at det kun er et Sønderjysk by-endelsesfænomen. Kan I hjælpe med, hvorfor og hvordan denne endelse kun er her og den historiske baggrund bag. På forhånd tak.

Erik Louw, Aarhus
27. marts 2013

Svar:

Kære Erik Louw.

Tak for dit spørgsmål vedr. endelsen -bøl i sønderjyske stednavne.

Jeg har kigget i et tidligere spørgsmål sendt til os i 2005, hvor der blev svaret, at endelsen -bøl er vundet frem i 900-tallet. Imidlertid har jeg ikke kunnet finde litteratur, der understøtter svaret fra dengang. Til gengæld findes der en digitaliseret udgave på nettet af værket De Danske Stednavne skrevet af Johannes Steenstrup i 1908, og her forklares følgende om -bøl:

”-bølle, -bøl, -bel. Af det gamle Ord Bol, der betyder en Gaard eller saa stort et Jordstykke, at det gav en fri Bonde og hans Familie fuldt Underhold, blev der dannet en Form Bøle, vistnok nærmest med Betydningen beboet Plads, Byggested. Det er mindre Bebyggelser, af Størrelse som Torp (40—50 Td. Hk.), og de er altid sammensatte med et Personnavn; Randbøl [Randæbøøl] kommer saaledes af Rande, Havbølle [Hakæbølæ] og Tullebølle [Tolebølle] paa Langeland af Hake og Tole.”
Se kilden her: http://runeberg.org/dastednavn/0041.html

Bøl betyder dermed noget i retning af enkeltgåd eller udflyttergård. I Sønderjylland/Slesvig findes endelsen i tre varianter:
-bøl (dansk): f.eks. Nibøl
-büll (tysk): f.eks. Niebüll
-bel (frisisk): f.eks. Naibel

Dybbøl (ty: Düppel) betyder enkeltgåden tilhørende Dytti.
Adsbøl (ty: Atzbüll) har jeg desværre ikke kunnet finde betydningen på.

Mere info kan findes her:
http://www.middelalderinfo.dk/bynavne.php
http://www.slesvignavne.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Slesvigske_stednavne

Se også tidligere spørgsmål her og her (om -bøl se svar om Tinglev).

Kristian Buhl Thomsen
27. marts 2013