Digital kartografi i det byhistoriske arbejde

Digital kartografi i det byhistoriske arbejde

 

Tid og sted

29. januar 2004 på Aarhus Universitet, Søauditoriehuset, bygning 252, auditorium 4 (lokale 310)

Beskrivelse

Brugen af moderne digital kartografi (GIS) vinder i stigende grad frem i arbejdet med og formidlingen af de danske byers historie blandt flere faggrupper, og mulighederne udvides konstant i takt med den teknologiske udvikling. Med dette seminar ønsker vi at åbne vejen for en fremtidig koordinering af kræfterne for at bringe den byhistoriske kartografi ind i den digitale dimension. Arrangementet vil bestå dels af oplæg til mere generelle diskussioner af relevant kildemateriale, metoder og perspektiver, dels af præsentationer af allerede iværksatte projekter, der inddrager den digitale indgangsvinkel på meget forskellige måder i forsknings- og formidlingsmæssige sammenhænge.

Program

10.00-10.15 Velkomst
10.15-11.00 Hans Chr. Johansen (professor, SDU, Odense): Databaser som grundlag for historiske bykort
11.00-11.45 Peter Korsgaard (arkivar, Kort- & Matrikelstyrelsen, National Geodatabank): Historiske kort over de urbane områder i Danmark
11.45-12.00 Diskussion
12.00-13.00 Frokost (for egen regning)
13.00-13.45 Jens Toftgaard Jensen & Garry Keyes (stud.mag., AU, Informatik for Kulturhistorikere): Digital kartografi i udforskningen af fortidens byrum
13.45-14.15 Jette Linaa Larsen (ph.d., Moesgaard Museum): Århuskort. Et mapinfobaseret arbejdsredskab til kartering af arkæologiske interesseområder i Århus By
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-15.00 Karl Brix Zinglersen (stud.mag. AU, Afdeling for Middelalderarkæologi): Odense By-GIS – kortlægning af den arkæologiske ressource
15.00-15.45 Lars Bodum (forskningsleder, ph.d., Aalborg Universitet, Center for 3D GeoInformation www.3dgi.dk; GeoInformation and Media Technology www.gim.dk): Perspektiver for brug af 3d modeller som repræsentation af byhistorien
15.45-16.15 Diskussion

Tilmelding

Tilmelding til mail@byhistorie.dk . Der angives navn og institution.

Deltagelse og kaffe er gratis

Arrangører

Dan Ersted Møller
Jens Toftgaard Jensen
Morten Pedersen