Det ældste hus i Århus?

Det ældste hus i Århus?

Hej, mig og min veninde har snakket om, hvilket hus der er det ældste i Århus? Hun siger, det er et hus i Mejlgade, men jeg ved det ikke, for jeg er fra København.


Rose Bodinger Johansen
23. marts 2009

Svar:

Kære Rose,
Jeg har talt med arkitekt Bue Beck om det. Vi går ud fra, at du ikke mener kirkelige bygninger, men private huse. De kendte, bevarede huse af væsentlig alder ligger næsten alle i Mejlgade-Studsgadekareen. Man regner normalt Mejlgade 25 som det ældste civile hus (ca. midten af 1500-tallet). Du kan se det her: http://gis.aarhus.dk/kommuneatlas/arkitektur_byggeskik_byen/Arkitektur_byggeskik_byen_5.htm

Men det er ikke sikkert, at det virkelig er det ældste hus, for det er langt fra alle bevarede træelementer i alle huse, der er blevet dendrokronologisk undersøgt, og der kan også gemme sig ældre kælderdele under mange af husene.

De andre, kendte, bevarede gamle huse er:
*Mejlgade 38 (kælder og 2 stokværk i sidehuset er fra 0. 1550).
* Mejlgade 19, som i dag kendes på den markante skiltning med Juul Farvehandel, var oprindeligt 2 gavlhuse, der o. 1600 er ombygget til en sammenhængende gård med forhus mod Mejlgade.
* Mejlgade 18 er et 1600-talshus, der er blevet renoveret efter brand. Det blev udgravet af Moesgaard for nogle år siden, og der fremkom spor efter en bygning med kælder fra sidst i 1400-årene.
* Gavlhusene Mejlgade 25 og 43: har kældre, der er dateret til perioden sidst i 1400-tallet og ca. et halvt århundrede frem.

Der er også ældre huse i andre gader, fx:
*Studsgade 32, tofags lejebod, der dendrologisk er dateret til 1583 og indeholdende meget spændende detaljer og konstruktioner.
*Guldsmedegade 4-6, har kælder fra et tidspunkt, der ligger nogle årtier før eller efter år 1500, måske senere.

Søren Bitsch Christensen
23. marts 2009