Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1850-1940 - Beskrivelse

Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1850-1940

Beskrivelse

Kurset følger historien om den moderne byplanlægnings gennembrud i Danmark omkring århundredeskiftet. Baggrunden herfor var industrialiseringen, der forandrede forholdene i byerne markant og skabte nogle sociale, hygiejniske og infrastrukturelle problemer, der historisk set var helt nye. Gennem forløbet skal vi se på de reaktioner og løsningsmodeller, dette affødte fra tidens politikere, socialreformatorer, ingeniører og arkitekter.

Som udgangspunkt vil fokus være rettet mod udviklingen i Danmark. For at forstå denne er det nødvendigt med et både teoretisk og internationalt perspektiv, hvorfor udbuddet vil falde i to dele.

De første par gange vil tage udgangspunkt i Scott Campells (ed.) Readings in Planning Theory (Oxford 2002) og Peter Halls Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century (Oxford 2002). Her kommer vi omkring udviklingen i udlandet (England, Tyskland, Frankrig og Østrig), emner som 1800-tallets store planlæggere (G. Haussmann, I. Cerda og C. Sitte) og Ebernezer Howards tanker omkring The Garden City.

I kursets anden del fokuserer vi ind på urbaniseringen og byplanlægningens deraf følgende gennembrud i Danmark. Temaerne her vil være byernes nye erhvervs- og socialtopografiske strukturer, København som storby, forholdene i den klassiske købstad, de nyanlagte byer (Silkeborg og Esbjerg), stationsbyen, forstaden, udviklingen af embeds- og lovgivningsapparatet samt udviklingen indenfor de professionsgrupper og faggrene, der havde byplanlægningen som deres arbejdsområder.

Der vil være mulighed for at aflægge eksamen med udgangspunkt i både forløbets empiriske (også gerne egne kildebaserede studier) og teoretiske aspekter.