Den moderne by 1880-2008 efterår 2008

Den moderne by 1880-2008

Undervisningsplan (kort version)

Klik her for lang version


1. Onsdag d. 3. september kl. 14-17 (uge 36)

1. del: Introduktion til kurset
2. del: Grundtræk af urbaniseringens historie.
v. Mette Tapdrup Mortensen og Søren Bitsch Christensen

2. Onsdag d. 10. september kl. 14-17 (uge 37)

1. del: Byhistorie som disciplin i internationalt perspektiv
2. del: Byform
v. Mette Tapdrup Mortensen

3. Onsdag d. 17. september kl. 14-17 (uge 38) Byplanlægning i praksis – case

Frederiksbjerg. Byvandring. Vi mødes foran indgangen til Banegården.
v. Søren Bitsch Christensen

4. Onsdag d. 24. september kl. 14-17 (uge 39) Modernitet og urbanitet – fremskridt eller undergang?

v. Mette Tapdrup Mortensen

5. Onsdag d. 1. oktober kl. 14-17 (uge 40) Befolkning i bevægelse – demografi og socialhistorie

v. Mette Tapdrup Mortensen

6. Onsdag d. 8. oktober kl. 14-17 (uge 41) Civilisering, regulering og kontrol
v. Mette Tapdrup Mortensen

Denne kursusgang skal vi også tale opgaver (ca. 45 min.) + evaluering

Fri i uge 42

 

7. Onsdag d. 22. til torsdag d. 23. oktober hele dage (uge 43) Udflugt til København.

v. Mette Tapdrup Mortensen

8. OBS! Tirsdag d. 28. oktober kl. 14-17 (uge 44) Bolig og arkitektur

v. Mette Tapdrup Mortensen

9. Onsdag d. 5. november kl. 14-17 (uge 45) Livsform og livsstil – mainstream og undergrund

v. Mette Tapdrup Mortensen

10. Onsdag d. 12. november (uge 46) Heldagsseminar i Den Gamle By + Dansk center for byhistorie.

v. Mette Tapdrup Mortensen og Allan Leth Frandsen (+ evt. Søren Bitsch Christensen)

11. Onsdag d. 19. november (uge 47) Forstaden og den globale by

v. Mette Tapdrup Mortensen

12. Onsdag d. 26. november (uge 48). Synopsisfremlæggelse og diskussion om opgaveskrivning for dem, der har lyst og behov.

v. Mette Tapdrup Mortensen

 

Den moderne by 1880-2008

Undervisningsplan (lang version)

 

1. Onsdag d. 3. september kl. 14-17 (uge 36)

Introduktion til kurset og grundtræk af urbaniseringens historie.
v. Mette Tapdrup Mortensen og Søren Bitsch Christensen

Gensidig præsentation og forventningsafklaring. Introduktion til kurset. Formål og kursusplan.
Inddeling i temagrupper. Praktisk omkring turen til København og seminaret i Den Gamle By
Introduktion til urbaniseringens historie og historiografien om den, ud fra de to begreber bysystem og urbanisme.

Litteratur:
Christensen, Søren Bitsch and Mette Ladegaard Thøgersen (2006) "Bysystem og urbanisme ca. 1840-2000 - historie og historiografi.", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 11-98.
      87 s.
(Grundbog)

I alt      87 s.


2. Onsdag d. 10. september kl. 14-17 (uge 37)

1) Byhistorie som disciplin i internationalt perspektiv og 2) Byform
v. Mette Tapdrup Mortensen

I første del skal vi gennemgå nogle af de internationale tendenser i byhistorien og diskutere, hvor dansk byhistorie placerer sig. Vi skal også fortsætte med at diskutere begrebet urbanisme fra sidste gang, og læse en klassisk tekst om byen som levested.
I anden del skal vi foregribe næste gang, hvor temaet er byplanlægning. Vi skal se på forskellige byers former og diskutere, hvad det siger om den måde de har udviklet sig, og er blevet planlagt på.

Litteratur (alt i kompendium 1):
Henningsen, Peter (2007): ”Plads til dem alle. Forskningstraditioner i nyere britisk, amerikansk og skandinavisk byhistorie”, Historie, 2. del.   32 s.

Degn, Ole & Henrik Fode (2008): ”Ikke plads til dem alle”, Historie, 1. del. 7 s.

Christensen, Søren Bitsch & Jørgen Mikkelsen (2008): ”Byhistorie – en markedsplads for forskere”, Historie, 1. del     6 s.

Konvitz, Josef (2001): The City: The Modern Period. Encyclopedia of European Social History, Edited by Peter Stearns. Vol. 2., s. 263-275.   13 s.

Wirth, Louis (1938): ”Urbanism as a Way of Life”, The American Journal of Sociology, vol. 44, nr. 1.      24 s.

I alt      69 s.


3. Onsdag d. 17. september kl. 14-17 (uge 38)

Byplanlægning – case Frederiksbjerg
v. Søren Bitsch Christensen

Dagen vil være en guidet tur på Frederiksbjerg. Turen begynder fra Banegårdens hovedindgang. Vi begynder præcis kl. 14 og holder altså ikke noget akademisk kvarter denne gang.

Litteratur:
Norskov, Jeppe (2005): ”Byplanlægning og købstadsstyre”, i Jens Toftgaard Jensen & Jeppe Norskov, Købstadens metamorfose: byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920, s. 19-23 og 36-67      35 s.
(Kompendium 1)

Tofte, Ulla (2006) "Charles Ambt og dansk byplanlægning 1875-1902", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 153-169.    16 s.
(Grundbog)

Stübben, J (1890): Handbuch der Architektur, s. 328-359. Ikke den del af pensum, men blot til lyst for dem, der er interesserede.
(Kompendium 1)

Raahauge, Kirsten Marie (2003): ”Århus”, i Tidsskriftet antropologi, nr. 48, s. 299-314
      15 s.
(Kompendium 1)

”Udsnit af Ambt og Kampmanns plan til bebyggelse af Marselisborg grund”, Ingeniøren, 1898
      4 s.
(udleveres den anden kursusgang)
I alt       70 s.


4. Onsdag d. 24. september kl. 14-17 (uge 39)

Modernitet og urbanitet – fremskridt eller undergang?
v. Mette Tapdrup Mortensen

Vi skal se på de to begreber modernitet og urbanitet. Urbaniseringen gav både anledning til stor entusiasme og tro på fremskridtet, men samtidig dyb mistro og frygt for sædernes forfald. Vi skal bl.a. se på nogle af de mange beskrivelser af byen og det moderne, som er blevet skabt af sociologer, filosoffer, litterater og arkitekter. Vi skal også snakke om, hvordan meget af denne kritik havde udgangspunkt i analyser af forandringer i familielivet.

OBS! Vi får denne gang også besøg af en gæstelærer. Ph.d. Rasmus Rosenørn, der kommer og fortæller om amerikanisering af dansk byliv i midten af det 20. århundrede.

Oplæg v. temagruppe 1 + diskussion (i alt ca. 30 min)

Litteratur (alt i kompendium 2):
Gunn, Simon (2006): History and Cultural Theory, kap 5. ”Modernity”, s. 107-130,
23 s.
Dahlkild, Nan (1992): ”Den moderne storby”, i Nan Dahlkild, Erland Munch-Petersen & Anders Ørom (red) Kultur- og Idehistorie. En essaysamling til BDI-uddannelsen,  20 s.

Simmel, Georg (1901-1908): ”Storbyerne og de åndelige liv”, i Hvordan er samfundet muligt. Udvalgte sociologiske skrifter, s. 191-207.    15 s.

Benjamin, Walter (1969): ”Paris: Capital of the Nineteenth Century”, Perspecta, vol. 12. s. 165-172
      7 s.
Bang, Herman: Uddrag fra Vekslende themaer. ”Lærlinge-Hjemmet” 1.10.1882, ””Syerskernes” Fest” 18.2.1883 og ”Billig Mad” 4.3.1883.   14 s.

Lützen, Karin (2007): ”Familien i historien. Drømmen om de gode gamle dage.” i Lene Andersen & Palle Ove Christiansen (red.) En rigtig familie. Mellem nye og gamle idealer. Folkemindesamlingens kulturstudier bind 11, s. 24-47   23 s.

I alt      102 s.


5. Onsdag d. 1. oktober kl. 14-17 (uge 40)

Befolkning i bevægelse – demografi og socialhistorie
v. Mette Tapdrup Mortensen

Vi skal se på bevægelsen fra land til by i både et demografisk og et socialhistorisk perspektiv. Hvad er det for overordnede samfundsbevægelser, hvordan ser billedet ud i mikroperspektiv, og hvordan hænger de sammen med behovet for byplanlægning? Vi skal også se på en bestemt gruppe mennesker, der ofte kom alene til byen – nemlig unge kvinder. I kursuslitteraturen er der både eksempler fra dansk og amerikansk historieskrivning

Oplæg v. temagruppe 2 + diskussion (i alt ca. 30 min)

Litteratur (alt i kompendium 2)
Johansen, Hans Chr. (2002): Danish Population History 1600-1939, s. 123-133 og 171-181
20 s.
Hansen, Svend Aage & Ingrid Henriksen (1980): Dansk Socialhistorie 1914-1939, s. 313-338
      25 s.
Lauridsen, John T. (1997): ”Den svære vej fra land til by”, i Det store i det små, skrifter udgivet af lokalhistorisk afdeling, 10, s. 97-118    21 s.

Geertsen, Kirsten (1990): Dannet ung pige søges, s. 11-22  11 s.

Meyerowitz, Joanne (1988): Women Adrift. Independent Wage Earners in Chicago, 1880-1930, indledning, kap 1+2, s. xvii-xxiii og 1-42   47 s.

Dahl, Valborg (1951): Ungdommen banker på døren   5 s.

Rude, Caja (1936): Magasinets Else, s. 5-18   13 s.

I alt      142 s.

6. Onsdag d. 8. oktober kl. 14-17 (uge 41)

Civilisering, regulering og kontrol
v. Mette Tapdrup Mortensen
OBS! Denne kursusgang skal vi også tale opgaver og foretage midtvejsevaluering (ca. 30 min.)

Oplæg v. temagruppe 3 + diskussion (i alt ca. 30 min)

Vi skal videre med både byplanlægningen og socialhistorien og se, hvad man så gjorde for at tæmme denne vildtvoksende by med alle dens mennesker.
Hvem ville kontrollere hvem, hvad og hvorfor? Hvad blev der gjort for at kontrollere?

Litteratur:
Lützen, Karin (1998): Byen tæmmes, s. 79-116   37 s.
(Kompendium 2)
Telste, Kari (2002): ””Master of his House”. Moral Geography, Sexuality and the Home, in the ”City” og Kristiania at the End of the Nineteenth Century.” i Hilde Sandvik, Kari Telste og Gunnar Thorvaldsen, Pathways of the Past: essays in honour of Sølvi Sogner on her 70th anniversary 15. March 2002, s. 217-230.     13 s.
(Kompendium 2)

Knudsen, Knud (2006) "Arbejderbevægelsens kamparenaer 1870-1940", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 193-210.    17 s.
(Grundbog)

Sommer, Anne-Louise (2006) "Rationelt storbydesign – de storkøbenhavnske bykirkegårde 1870-1950", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 215-233. 18 s.
(Grundbog)

Pedersen, Merete Bøge (2006) "Den reglementerede prostitution i provinsbyerne 1874-1906", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 175-189.  14 s.
(Grundbog)

Hohenberg, Paul M. & Lynn Hollen Lees (1995), ”The Evolution and Control of Urban Space”, kap. 9 i The Making of Urban Europe 1000-1994, s. 290-330  40 s.
(Kompendium 2)

I alt       139 s.

7. Onsdag d. 22. til torsdag d. 23. oktober hele dage (uge 43)

Udflugt til København
v. Mette Tapdrup Mortensen
Programmet bliver fastlagt i samarbejde med holdet i begyndelsen af oktober.


8. OBS Kursusgang flyttes til tirsdag d. 28. oktober kl. 14-17 (uge 44).

Bolig og arkitektur
v. Mette Tapdrup Mortensen

Denne kursusgang skal vi se på byens boliger, hvordan boligpolitik og byggepolitik har formet byen – og hvordan arkitektur har bidraget og forandret sig i perioden. Der bliver særligt fokus på modernismen og dens reaktion mod de dårlige bymiljøer – ikke mindst på boligområdet.

Oplæg v. temagruppe 4 + diskussion (i alt ca. 30 min)

Litteratur (alt i kompendium 2)
Le Corbusier (1945): Menneskenes bolig.   25 s.

Bech-Danielsen, Claus (2004): ”Modernitet” & ”Modernismens arkitektur. Personlig frisættelse”, kap. 2 +3 i Moderne arkitektur- hva’ er meningen? s. 15-57  42 s.

Case: Vejleåparken, Ishøj. Det store renoveringsprojekt 2003-2008  5 s.

Heiberg, Edvard (1935): 2 Vær. Straks: (En aktuel Bog om Boligspørgsmaalet), s. 5-29
      24 s.
I alt      91 s.

9. Onsdag d. 5. november (uge 45)

Livsform og livsstil – mainstream og undergrund (eller sex, ungkarle og pensionater!)
v. Mette Tapdrup Mortensen

Oplæg v. temagruppe 5 + diskussion (i alt ca. 30 min)

Denne kursusgang er atter engang dedikeret den sociologiske og antropologiske tilgang til byhistorie. Vi skal både se på livsformer og forskellige boligvalg i det 20. århundrede. Men også på, hvad der sker i byens undergrund som danner scene for fællesskaber, man traditionelt kun finder i større byer, hvor der er mange nok med bestemte interesserer til at danne en undergrund. Noget digitale medier i øvrigt hurtigt er ved at ændre.

Litteratur
Hvidberg, Ena & Annette Vasström (1986): ”Livsrum og livsformer i storbyen”, Arv og eje, s. 5-50.
      45 s.
Christensen, Gunvor (2003): ”København”, i Tidsskriftet antropologi, nr. 47, s. 83-97
      14 s.
Chudacoff, Howard P. (1999): The Age of the Bachelor. Creating an American Subculture, indledning + kapitel 2 ”Why So Many Bachelors?”, s. 3-21 og 45-75 48 s.

Gamber, Wendy (2007): The Boardinghouse in Nineteenth-Century America, indledning + kap. 1 ”Away from Home”, s. 1-34.    33 s.

I alt       130 s.

10 + 11. Onsdag d. 12. november (uge 46)

Heldagsseminar i Den Gamle By + Dansk center for byhistorie.

Litteratur:
Den Gamle By. Danmarks Købstadsmuseum 2007, s. 7-72  65 s.
(Kompendium 2).

Forslag til program
Kl. 09.45: Velkomst
10-12: Præsentation af synopsis for dem, der skal skrive opgaver
Frokost (efter frokost er programmet for alle)
12.45-14.15: Den moderne by i Den Gamle By. v. museumsinspektør Allan Leth Frandsen
Præsentation af projektet og tankerne bag. Eksempler fra nedslagene i 1927 og 1974.
14.15. Kaffe- og kagepause
14.45: Tobak i den moderne by. Ved museumsinspektør Elsebeth Aasted. Oplæg til at se udstillingen om Tobak i Den Gamle By
Ca. 16.00: Tak for i dag

12. Onsdag d. 19. november (uge 47)

Forstaden og den globale by
v. Mette Tapdrup Mortensen

Overskriften betegner, at urbaniseringen har haft og fortsat har nogle meget forskellige ansigter. Vi skal denne gang undersøge nogle forskellige moderne og postmoderne udviklinger og tale om byernes fremtid – både på et lokalt og et globalt plan.

Litteratur:
Dragsbo, Peter (2006) "Forstaden – et kulturmiljøs historie", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 285-302.     17 s.

Thelle, Mikkel (2006) "Røræg eller spejlæg – byplaner og hverdagsliv ved Køge Bugt", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 329-348.   19 s.

Hohenberg, Paul M. & Lynn Hollen Lees (1995), ”Europe’s Cities in the Twentieth Century”, kap. 10 i The Making of Urban Europe 1000-1994, s. 331-378  56 s.
(Kompendium 2)

Zukin, Sharon (1997): ”Postmoderne urbane landskab: Å kartlegge kultur og makt”, i Jonny Aspen & John Pløger (red.), På sporet av byen. Lesninger av senmoderne byliv, s. 159-187.
      28 s.
(Kompendium 2)

I alt       120 s.