Den moderne by 1880-2008 beskrivelse

Den moderne by 1880-2008

Beskrivelse

”The modern world is an urban one”. Omkring 1800 boede 80 % af den danske befolkning på landet. I dag bor ca. 85 % af danskerne i byområder. En tilsvarende udvikling har fundet sted eller finder sted i hele verden – nogle steder med lynets hast.
Dette kursus’ hovedlinje er byudvikling og bykultur i Danmark i perioden, hvor den moderne by blev til og blev normen. Men vi skal de fleste gange også skele til udenlandske tendenser – både hvad angår byer og forskningen i dem. Der vil ikke blive tale om en kronologisk gennemgang, men derimod om en række tematiske nedslag, der skal belyse forskellige perspektiver på byen og rummet. Men fokus vil være kultur- og socialhistorie.

Byhistorie er et tværvidenskabeligt felt. Kurset bliver derfor også en række nedslag i andre fagtraditioner og vil vise, hvor frugtbar en tværvidenskabelig tilgang kan være.
Vi skal både læse, hvad historikere, journalister, litterater, geografer, sociologer, filosoffer, økonomer, antropologer, etnologer, ingeniører, medicinere, politikere, arkitekter og byplanlæggere har sagt og skrevet om byen.

Kursusdeltagelse

Udover at læse kursuslitteraturen og være aktiv i timerne forventes alle deltagere, at indgå i en temagruppe.
Fire temagrupper nedsættes ved kursusstart (2. kursusgang) med udgangspunkt i deltagernes interesse. Det er derfor vigtigt, at alle deltagere inden kurset gør sig nogle tanker om, hvor deres interesse for byhistorie ligger. Er det byplanlægning, urbanisering, socialhistorie, industri, arkitektur, socialdemokratisk boligplanlægning, kulturliv eller noget helt andet?
Temagrupperne består af 3-4 personer og skal lave to oplæg i løbet af kurset:
1. Et kort (ca. 10-15 min) oplæg om det valgte emne på baggrund af tekster fra kurset og andre tekster udvalgt i samarbejde med kursusansvarlig.
2. Forelæsning på et heldagsseminar i slutningen af kurset. Forelæsningen skal vare ca. 20-25 min. og være om samme emne – men udvidet med ny viden, vinkler og litteratur. Forelæsningen skal nå ud over det tekstrefererende og inkorporere selvstændige tanker, problemstillinger og meget gerne visuelt materiale.

Sidst i undervisningsplanen findes nogle temaer, der kan tjene som inspiration. Men husk selv at tænke over, hvad I har lyst til at arbejde med i semestret – og selvfølgelig noget, der ligger indenfor det overordnede tema.

Praktisk

I alt 12 kursusgange. Uge 42 er undervisningsfri.
Undervisningsgangen d. 29. oktober flyttes til tirsdag d. 28. oktober kl. 14-17.

Pensum er ca. 1000 sider

Grundbog: Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, Aarhus Universitetsforlag 2006. Kan købes i bogladen for 398 kr. (-10 %).