Et hjem i byen?

Et hjem i byen?

Pensionatet som urbant mikrokosmos ca. 1880-1960'erne
Den digitale udgivelsesrække 4
Mette Tapdrup Mortensen
Ph.d.-afhandling, Dansk Center for Byhistorie og Institut for Historie og Områdestudier, 2010

Hent ph.d.-afhandlingen Et hjem i byen? Pensionatet som urbant mikrokosmos ca. 1880-1960'erne.

Ph.d.-afhandling af Mette Tapdrup Mortensen. Vejleder Søren Bitsch Christensen.

Mette Tapdrup Mortensen har i sin ph.d.-afhandling behandlet pensionaternes historie fra 1880erne til 1960erne i lyset af samtidige moderniseringsprocesser som urbanisering og frigørelse fra traditionelle husstandsmønstre.

Pensionaterne var frem til 1960erne en udbredt boligform for enlige, der ikke havde mulighed for at få egen bolig, og herunder var mange unge tilflyttere, som ikke bare søgte til byerne for at få arbejde, men også var tiltrukket af det moderne og urbane liv.

I afhandlingen ses pensionatet som et urbant mikrokosmos, hvor beboerne måtte navigere mellem andre individer på sammen måde, som det var tilfældet i resten af bylivet, og på samme tid var pensionatet et sted for konversation, flirt og socialisering.

Ofte var pensionaterne drevet af kvinder, der så åbningen af et pensionat som en måde at bruge deres husmoderlige evner på i driften af egen forretning. Da pensionaterne derved ikke bare var en boligform, men også var en forretning, var de både reguleret af boliglovgivning og næringslovgivning.

Pensionaternes glansperiode i Danmark var 1930erne, hvor de nåede et antal af 2000. I 1960erne faldt deres antal som følge af velfærdssamfundets forandring af boligmarkedet, og siden forsvandt pensionaterne helt.