Danske Bystudier

Siden sin oprettelse har Dansk Center for Byhistorie stået for publiceringer om byhistoriske emner inden for de tre udgivelsesrækker Danske Bystudier, Skrifter om dansk byhistorie og Den digitale udgivelsesrække. Udgivelsesrækkerne kan ses i menuen til venstre, hvor det også er muligt at købe bøgerne gennem forlaget bag.

Danske Bystudier

Klik på bogtitlerne for mere information.

Middelalderbyen

Danske Bystudier 1
Redigeret af Søren Bitsch Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2004.

Den klassiske købstad

Danske Bystudier 2
Redigeret af Søren Bitsch Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2005.

Den moderne by

Danske Bystudier 3
Redigeret af Søren Bitsch Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2007.

Danish Towns during Absolutism

Urbanisation and Urban Life 1600-1848
Danske Bystudier 4
Redigeret af Søren Bitsch Christensen og Jørgen Mikkelsen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2008.

Renæssancens befæstede byer

Danske bystudier 5
Redigeret af Søren Bitsc Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2011.