Danske byers historie gennem 1300 år

I denne Danmarkshistoriske fortælling om de danske byer berettes der om 1300 års byudvikling, der omfatter tre byhistoriske hovedperioder:

  • Vikingetid og middelalder (710-1536), hvor de første danske byer blev anlagt, heriblandt vikingernes handelsstæder Ribe og Hedeby, og som var præget af den danske statsdannelse, hvor byerne som kongens økonomiske interesseområder og som kirkens magtbaser blev vigtige brikker.
  • Den klassiske periode (1536-1840), der var præget af Københavns voldsomme urbanisering under enevældens magtmanifestation på bekostning af provinskøbstæderne, der oplevede en relativt stillestående periode med et stagnerede befolkningstal.
  • Den moderne periode (1840-2009), hvor industrien fik købstæderne til at vokse, og væksten i samfundet fik nye stationsbyer til at opstå, og hvor hovedparten af befolkningen kom til at bo i byerne, der som postindustrielle byer ved årtusindeskiftet var blevet altdominerende i samfundet og på Danmarkskortet.

Al tekst er formuleret af forskningsmedarbejder Kristian Buhl Thomsen i efteråret 2009.

Vælg tidsperiode i menuen til venstre eller hent samlet tekst som pdf.

Emnet i Byhistorisk Bibliografi

Byudvikling, komparativt

 

Litteratur

Andrén, Anders: Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark, Malmö, 1985.

Boje, Per og Ole Hyldtoft: ”Økonomiske, geografiske og demografiske aspekter”, Grethe Authén Blom (red.): Industrialiseringens første fase (Urbaniseringsprocessen i Norden, 3. Det XVII. Nordiske Historikermøte), Trondheim 1977, s. 13-94.

Christensen, Søren Bitsch (red.): Middelalderbyen : Danske bystudier 1, Dansk Center for Byhistorie, Århus Universitetsforlag, 2004.

Christensen, Søren Bitsch (red.): Den klassiske købstad : Danske bystudier 2, Dansk Center for Byhistorie, Århus Universitetsforlag, 2005.

Christensen, Søren Bitsch (red.): Den moderne by : Danske bystudier 3, Dansk Center for Byhistorie, Århus Universitetsforlag, 2006.

Christensen, Søren Bitsch og Jørgen Mikkelsen (red.): Danish Towns during Absolutism : Urbanisation and Urban Life 1660-1848 : Danish Urban Studies 4, The Danish Centre for Urban History, Aarhus University Press, 2008.

Christensen, Villads: ”De danske købstæders oprindelse og udvikling”, Daniel Bruun: Danmark – Land og Folk II, 1919, s. 3-33.

Dansk Forvaltningshistorie, bd. 1-3, København, 2000.

Degn, Ole: ”Byer, byhierarkier og byudvikling i Danmark 1550-1700”, Historie, Ny række, bd. 17, 1987-89, s. 527-546.

Dragsbo, Peter: Hvem opfandt parcelhuset? : Forstaden har en historie : plan og boligbyggeri i danske forstadskvarterer 1900-1960, Museum Sønderjylland, Dansk Center for Byhistorie, 2008.

Hyldtoft, Ole: ”Urbaniseringen i Danmark 1914-1970”, Föredrag vid det XVIII Nordiska historikermötet Jyäskylä 1981, 1983, s. 177-194.

Poulsen, Bjørn: ”Forholdet mellem land og by i dansk middelalder”, Historisk Tidsskrift, 2009, 109, h1, s. 1-20.

Projekt Middelalderbyen, Centrum, Viby J.
- Bd. 1: Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe, 1985.
- Bd. 2: Marianne Johansen: Middelalderbyen Køge, 1986.
- Bd. 3: Aage Andersen: Middelalderbyen Næstved, 1987.
- Bd. 4: Hans Krongaard Kristensen: Middelalderbyen Viborg, 1987.
- Bd. 5: Annemette S. Christensen: Middelalderbyen Odense, 1988.
- Bd. 6: Helle Reinholdt: Middelalderbyen Svendborg, 1992.

The Scandinavian Atlas of Historic Towns, Odense University Press:
- Bach, Marie, Ole Degn & Poul Strømstad: Køge 1500-1950, 1993
- Degn, Ole: Ribe 1500-1950, 1983.
- Engel, Rolf: Randers 1500-1950, 1999.
- Tuxen, Poul: Stege 1500-1950, 1987.