Danske byers historie 1660-1945 efterår 2002

Danske byers historie 1660-1945

Undervisningsplan efteråret 2002

 

Uge 36

Introduktion

Gruppeoplæg med temaer, perioder og begrundelse for byhistorie

Uge 37

Tema: Byhistorie – hvad, hvordan og hvorfor?
”Byen i historien”, forelæsning v/SBC

Noter:
Forelæsningsmanuskript (Word, 44K)

Litteratur:
Richard Rodger: In pursuit of the indefinable? The urban variable reconsidered, i Steinar Supphellen (ed): Urban History. The Norwegian Tradition in a European Context, s. 47-56, Trondheim 1998, 10 s.

Ola Svein Stugu: Hvordan forstå byen i det urbaniserte samfunnet? Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift 1, 2002, s. 49-53, 5 s.

Hans Chr. Johansen i Hans Chr. Johansen, Jørgen Mikkelsen og Jens Ole Christensen: Den danske garnisionby, i Gunnar Artéus (red.): Nordens garnisionsstäder. Slutrapport från ett forskningsprojekt, Stockholm 1997, s. 11-45 (primært til denne lektion s. 11-23 om dansk byudvikling fra 1600-tallet til nutiden), 35 s.

Uge 38

Tema: Københavns metropolisering 1870-1900
Ekskursion til København 19. september

Program for ekskursionen (Word, 20K)

Litteratur:
Ulla Tofte: Charles Ambt og dansk byplanlægning 1870-1902, i Søren Bitsch Christensen (red.): Dansk byhistorisk forskning – en antologi, utrykt, 2002, 12 s.

Tim Knudsen: Storbyen støbes. København mellem kaos og byplan 1840-1917, s. 11-136 + litteratur og noter, i alt 157 s.

Uge 39

Tema: Byudvikling 1600-1800
Litteratur:
Ole Degn: De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, i Grethe Authén Blom (red.): De anlagte steder på 1600- 1700-tallet. Det XVII. nordiske historikermøte Trondheim 1977, s. 9-48 (Urbaniseringsprocessen i Norden bd. 2), 40 s.

Christoph R. Friedrichs: The City: The early modern period, Encyclopedia of European Social History 1350-2000 vol 2, Charles Scribner’s Sons 2001, s. 249-261, 301-306, 19 s.

Uge 40

Tema: De danske byers historie 1660-1800 – erhverv og økonomi
Litteratur
Henrik Becker-Christensen: De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 1660-1750, Erhvervshistorisk Årbog 1979, s. 41-97, 56 s.

Jørgen Mikkelsen: 1700-tallets købstæder – stagnation eller dynamik? Personalhistorisk Tidsskrift 1998, s. 92-101, 10 s.

5 studenteroplæg om selvvalgte  byers erhvervsudvikling 1660-1800 (forslag: på grundlag af Trap Danmark) – udvalgt blev Århus, Haderslev, Randers, København og Horsens

Uge 41

Tema: De danske byers historie 1660-1800 – økonomiske landskaber, regioner og hierarkier
Oplæg v/SBC om centralstedsteorier og netværksmodeller på grundlag af Paul M. Hohenberg og Lynn Hollen Lees: The Making of Modern Europe, 1000-1950, Harvard University Press 1995 (1985), introduktionskapitlet om centralsteder og netværk, 26 s. (skal læses til uge 43)

Materiale
Centralsteds- og netværkssystemer (Word, 52K)
Litteratur
Ole Degn: Byer, byhierarkier og byudvikling i Danmark 1550-1700, Historie 1988/89, s. 527-546, 20 s.

Poul Holm: Aalborg as a regional centre, 1400-1814, i Finn-Einar Eliassen, Jørgen Mikkelsen & Bjørn Poulsen (eds): Regional Integration in Early-Modern Scandinavia, Odense 2001, s. 213-231, 28 s.

Uge 42

Efterårsferie

Uge 43

Tema: Danske byer 1660-1840: Markeder og netværk
Litteratur:
Paul M. Hohenberg og Lynn Hollen Lees: The Making of Modern Europe, 1000-1950, Harvard University Press 1995 (1985), s.47-73 (27 s.)

Jørgen Mikkelsen: Merchant Trade and Fairs in Zealand, c. 1750-1810. A study in market economy, i Finn-Einar Eliassen, Jørgen Mikkelsen og Bjørn Poulsen (red.): Regional Integration in Early-Modern Scandinavia, Odense 2001, s. 162-185 ( 23 s.)

Studenteroplæg om:

Ole Degn: Fairs as periodical regional centres in Denmark, 1600-1900, i Finn-Einar Eliassen, Jørgen Mikkelsen og Bjørn Poulsen (red.), s. 140-161 (21 s.)

Uge 44

Tema: Håndværk i lavstiden
Litteratur:
Håndværkets kulturhistorie: bd 2 Ole Degn og Inger Dübeck: Håndværket i fremgang. Perioden 1550-1700, s. 9-30, 138-178 og 187-217 (94 s.)

bd. 3 Vagn Dybdahl og Inger Dübeck: Håndværket og statsmagten 1700-1862, 1983, s. 193-213 (21 s.)

Studenteroplæg om bd. 1, s. 138-154 om Livet i lavene

Museumsbesøg: Håndværkerværksted i Den Gamle By

Uge 45

Tema: Byens styre og elite frem til 1814
Materiale:
Noter til forvaltningshistorie (Word, 56K)
Litteratur:
Dansk Forvaltningshistorie 1 Stat, forvaltning og samfund. Fra Middelalderen til 1901, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000, s. 80-82, 84-87 (E. Ladewig Petersen), 116-122 (Leon Jespersen), 174-177 (Gunner Lind), 261-265, 296-302 (Ole Feldbæk). I alt 31 s.

Helle Linde: Magistrat og borger. Købstadstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk. Administrationshistoriske Studier, Århus 1978, s. 5-11, 27-72, 97-103. I alt 57 sider

Uge 46

Tema: De danske byer 1660-1850 Byens plan
Litteratur:
1. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks arkitektur. Byens huse  – Byens plan, bd. 2, Kbh. 1979, s. 1-33 (33 s.)

2. Rolf Engell: Randers-atlas 1500-1950, i Randers Amts Historiske Årbog 1996, s. 69-74 (6 s.)

3. Ole Degn: Indledning til den danske atlasserie (7 s.)

Studenteroplæg: Social- og erhvervstopografi fra Køge og Stege på grundlag af Scandinavian Atlas of Historic Towns – bindene om Stege og Køge (findes på institutbiblioteket og Den Gamle Bys bibliotek)

Uge 47

Aflyst

Uge 48

Tema: Borgerkultur 1660-1830
Oplæg ved overinspektør Birgitte Kjær, Den Gamle By: ”Boligindretning, boligkultur og byens rum”

Litteratur:
Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks arkitektur. Byens huse  – Byens plan, bd. 2, Kbh. 1979, s. 50- 136 (86 s.)

Uge 49

Tema: De danske byer 1660-1850
Materiale:
Forelæsningsmanuskript "Byens landbrug og økosystem" (Word, 37K)

Litteratur:
Gerd Neubert: Teknisk forvaltning i Køge i 1600-årene, i Køge Museum 2000, s.41-64, 23 s.

Trine Locht Elkjær: Købstadslandbrugets betydning for købstadens erhvervsliv og økonomi i 1700- og 1800-tallet, Fortid og Nutid 2001, s. 251-272, 21 s.

Synopsis-gennemgang

Uge 50

Tema: Byudvikling 1780-1870
Litteratur:
Ole Feldbæk: Danmarks økonomiske historie 1500-1840, Herning 1993, s. 129-148, 19 s.

Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800, Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie, Herning 1999, s. 78-93, 15 s.

Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov 1800-1850, Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie, Viborg 1990, s. 65-89, 29 s.

Ole Hyldtoft: Danmarks økonomiske historie 1840-1910, Herning 1999, s. 116-134 og 55-86, 49 s.