Danske byers historie 1660-1945 forår 2003

Danske byers historie 1660-1945

Undervisningsplan foråret 2003

 

Uge 6

Tema: Byudvikling 1840-1914
Materiale:
Forelæsningsnoter: Per Boje og Ole Hyldtoft (Word, 37K)

Litteratur:
Per Boje og Ole Hyldtoft: Danmark. Økonomiske, geografiske og demografiske aspekter, i Grethe Authén Blom: Urbaniseringsprocessen i Norden 3 Industrialiseringens første fase, Oslo 1977, s. 178-244, 65 s.

Uge 7

Tema: Den moderne bys karakteristika
Litteratur:
Josef W. Konvitz: The City: The Modern Period, i Encyclopedia of European Social History, vol. 2, 2001, s. 263-275, 14 s.

Ole Hyldtoft: Von der Festung zur modernen Grossstadt: Kopenhagen 1840-1914, i Thomas Riis og Jann M. Witt (hrsg.): A Tale of Two Cities: Berlin-Kopenhagen 1650-1930, Odense 1997, s. 81-116, 35 s.

Uge 8

Aflyst pga. sygdom

Uge 9

Tema: Bystyre og borgerånd
Litteratur:
Kenn Tarbensen: Uddrag af: Århus og Junigrundloven politiske læreår og fjendtlige besættelser i midten af 1800-tallet (s. 7-59 + 81-85), 58 s.

Supplerende litteratur:
Studenteroplæg: Inge Bundsgaard: Statlig lokalforvaltning og kommunalt selvstyre, i Ditlev Tamm: Dansk Forvaltningshistorie fra middelalderen til 1901, Kbh. 2000, s. 841-856, 860-869, 872-874, 876-880, 884-890, i alt 41 s.

Uge 10

Tema: Det moderne bymenneske: Integration og normdannelse i industribyen
Materiale:
Kommentarer til Louis Wirth: Urbanism as a Way of Life (Word, 39K)

Litteratur:
Louis Wirth: Urbanism as a way of life, American Journal of Sociology, 1944, vol 1, s. 1-24

Karin Lützen: Byen, kap. 2-4 i Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-talles København, Kbh. 1998, s. 51-112

Karin Lützen: Fattigdommen, kap. 5-10 i Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-talles København, Kbh. 1998, s. 119-218, 100 s.

Evt. synopsis-gennemgang

Uge 11

Undervisningsfri (historiestuderende-seminar)

Uge 12

Tema: Museal byhistorie
Ekskursion til Randers Kulturhistoriske Museum. Rundvisning i nyåbnet byhistoriske udstilling v/ museumsdirektør Jørgen Schmidt-Jensen

Afrejse med tog fra Århus H kl. 8.48, ank. Randers 9.28

Litteratur:
Søren Bitsch Christensen og Søren Toft Hansen: Industrialiseringen i Randers – et lokalstudium, i Erhvervshistorisk Årbog 1995, s. 62-113, 52 s.

Uge 13

Forskningsnetværksseminar i Helsingør Theater, Den Gamle By: Tema Byen i historien, se http://www.byhistorie.dk/byens_rum

Uge 14

Tema: Kommunesocialismen
Litteratur:
Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folke-pension. Viborg 1996 - Indledning – problemstilling, forskning, teori/metode, hypoteser s. 15-40 + afsnit Ivd. En sammenligning af København og Horsens, s. 173-224, i alt 79 s,

Evt. synopsis-gennemgang

Uge 15

Tema: Byens rum – arena for det moderne bymenneske
Undervisning flyttet til mødelokalet på Historie

Litteratur:
Knud Knudsen: Kamparener – arbejderbevægelsen i byens rum, i Søren Bitsch Christensen: Danske bystudier. Den moderne by (upubliceret) 16 s.

Ning de Coninck-Smith: "...paa den mest ryggesløse Maade". Et kapitel af gadedrengenes historie, i Den Jyske Historiker 1991, nr. 91, s. 71-91, 21. s.

Alexander R. Cuthbert (ed): Designing Cities. Critical Readings in Urban Design, Blackwell Publ. 2003, s. 139-151

Uge 16

Aflyst (Skærtorsdag)

Uge 17

Tema: Den moderne bys kvarterdannelser
Undervisning flyttet til mødelokalet på Historie
Litteratur:
Peter Dragsbo: Mennesker og huse i Aabenraa – et etnologisk studie af kvarterudvikling i en nordslesvigske købstad 1850-1920, Esbjerg 1978, s. 7-42, 85-96, 118-126, i alt 57s.

Jeppe Norskov Kristensen: Trøjborg – et indflytterkvarter i Århus omkring 1910, i Århus Stifts Årbøger 2001, s. 32-51, 20 s.

Uge 18

Tema: De nye byer – stationsbyerne
Litteratur:
Niels Peter Stilling: De nye byer. Stationsbyernes befolkningsforhold og funktion 1840-1940, Selskabet til Stationsbyforskning, Viborg 1987, s. 7-20, 48-49, 68-70, 75-77, 93-96, 108-109, 114-121, 130-133, 140-180 og 475-484, 93 s. + noter og litteratur s. 490-524

Studenteroplæg om forskningsdiskussion mellem Stilling og Jørgen Fink (materiale udleveres)

Uge 19

Tema: Byplaner og kulturmiljøer
Litteratur:
Peter Dragsbo: Tanker om kulturmiljø, i Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk amt 2001, s. 9-11, i alt 3 s.

Margit Baad Pedersen: Stationsbyer, i Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2001, s. 100-109, i alt 10 s.

Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks arkitektur. Byens huse – Byens plan, bd. 2, Kbh. 1979, s. 33-48, 136-166, i alt 48 s.

Evt. synopsisgennemgang

Uge 20

Aflyst

Uge 21

Opgaveaflevering