Danmarks ældste købstad

Danmarks ældste købstad

Har Dansk Center for Byhistorie mulighed for at afgøre om det er Ribe eller Tønder der er Danmarks ældste købstad?

Baggrunden for mit spørgsmål er, at det er de fleste bekendt at Ribe i år 2010 har 1300 års jubilæum som by,
og i den forbindelse synes jeg, at det vil være interessant at få be- eller afkræftet hvilken by der er den
ældste købstad.

Vedr. Ribe

www.middleages.dk

På dette link: http://www.middleages.dk/timetest.htm nævnes Ribe som købstad mellem år 1205 og 1210. Har prøvet at få Carsten Bo Vilhelmsen til at oplyse hvorfra han har denne information, men det er ikke lykkedes at få kontakt med ham på den opgivne mail adresse: vilhelm@ofir.dk (Mail kommer desværre retur)

På dette link: http://www.byhistorie.dk/privilegier/by.asp?koebstadID=41 kan man bl.a. læse: Det er uvist, hvornår Ribe fik status af købstad, men under kong Valdemar 2. Sejrs regeringstid (1202-41) fik borgerne i byen tilladelse til at handle frit overalt i riget uden torveafgifter. Dette privilegie var unikt for danske købstæder, og Ribe var på dette tidspunkt en betydelig handelsby, som indgik på lige fod med store centraleuropæiske handelsbyer.

Vedr. Tønder.

På dette link: http://www.byhistorie.dk/privilegier/by.asp?koebstadID=65 kan bl.a. læse:
Det første kendte købstadsprivilegium fik Tønder med sin stadsret af 1243, der i 104 punkter detaljeret gennemgår forhold, som var væsentlige for byen. Stadsretten er udformet på basis af den lybske stadsret. Det kan ikke udelukkes, at Tønder med stadsretten blev købstad, men det er sandsynligt, at byen havde en eller anden form for købstadsprivilegier på et tidligere tidspunkt.[Note 1]

Med venlig hilsen

Bent Lauridsen
Hjejlevænget 11
6760 Ribe

7541 0565
2178 1235
hjejlen@post9.tele.dk

Bent Lauridsen
28. november 2009

Svar 

Ribe-Danmarks ældste købstad?

Jeg har lidt mere angående kilder, som beskriver Ribe som Danmarks ældste købstad.

Kilden er : J. Kinch – Ribe Bys Historie og Beskrivelse bind 1. indtil reformationen.

Side 18: Byarkiver. Købstæder. Ribe (Guide RA, s.806-807) RA= Rigsarkivet.

Side 41: 1206 Valdemar Sejrs Priviliger for Domkapitel og Byen:

”Allerede Året iforvejen (1205) havde Kongen givet Ribe Domkapitel den Udvidelse af deres Priviliger, at deres Forvaltere skulde have Frihed for Ledning og al kongelig Skat”.

Ovenstående kan måske tolkes som købstadsrettigheder?

Side 505:

”Som en Følge af Ribe Bys Ælde og Anseelse indtog den gjerne den første Plads blandt Landets Kjøbstæder, ligesom Jylland plejede, at nævnes først blandt Rigets Lande”.

Selvom jeg ikke kan finde et årstal for købstadsrettighedernes indtræden, andet end ovenstående, er jeg af den opfattelse, at disse beskrivelser er vægtige argumenter for, at Ribe er Danmarks ældste købstad.

Tønder er på forskelige web sider også nævnt som Danmarks ældste købstad, men jfr. ovenstående, mener jeg, at de må afgive titlen til Ribe.

Bent Lauridsen
10. december 2009