Byrummets forandring 1870-1950 - Program torsdag d. 30. oktober 2003

Byrummets forandring 1870-1950

Program torsdag 30. oktober 2003

 

Velkomst

10.30-10.45 Søren Bitsch Christensen, Dansk Center for Byhistorie

Indledningsforedrag

10.45-11.30 Martin Zerlang: Storbyen som metropol og miniature
11.30-11.35 Kort pause


Tema: ”Rumudvidelser”

30 minutters foredrag efterfulgt af 10 minutters spørgsmål
Ordstyrer: Søren Bitsch Christensen

11.35-12.15 Indledning
Peter Dragsbo: Industribyens morfologi og kvarterdannelse

Frokost

12.15-13.20


Tema: ”Rumudvidelser” - fortsat

13.20-14.00 De gamle købstæder
Jeppe Norskov Kristensen: Købstadens metamorfose: Industrilokalisering, kvarterdannelser og byplanlægning 1870-1920 i Århus
14.00-14.40 De nye byer
Mette Thøgersen: Rumlige strukturer i de rurale byer på Fyn ca. 1870-1950
14.40-15.00 Kaffepause
15.00-15.40 Mellem byer:
Ole Mortensøn: Havnen som bydannende kraft under industrialiseringen
15.40-15.45 Kort pause


Tema: Storbyen i det små

15.45-16.25 Helga Mohr: Byens hus – rådhuse mellem tradition og modernitet

Middag

18.30 Der arrangeres fælles middag om aftenen torsdag 30. oktober med egenbetaling. Nærmere besked følger.