Bynavnet Mørkøv

Bynavnet Mørkøv

Byen Mørkøv ligger på Vestsjælland. Hvad kommer navnet af? Er endelsen -øv eller -køv en afart af -køb/købing eller noget helt andet? Hvad betyder bynavnet?

4. juli 2012

 

Svar:

Endelsen i Mørkøv er -øv og ikke -køv. -øv er beslægtet med endelserne -høj, -høje, -øje og -ie, der kan finde deres oprindelse i det oldnordiske ord håug, som betyder høj eller bakke. Ordet håug findes i dag fortsat i mange norske stednavne med stavemåden haug, mens stavemåden i Danmark er forandret gennem århundrederne.

Mørkøv betyder dermed "Mørkhøj".


Hvis du har mod på selv at søge videre information om navnet, kan jeg anbefale følgende værker og hjemmesider:

Danmarks stednavne, Institut for Navneforskning, 25 bind udgivet 1922-2006: http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lid%3D000338649+og+lok%3D810010

Brøndal, Viggo: Vore Stednavne med særligt Hensyn til Holbæk Amt, 1922. http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lid%3D1709225+og+lok%3D820010

Kristensen, Marius: "Vore Stednavne, deres Forvanskning i Tidernes Løb og Bidrag til den rette Forstaaelse af dem", Fortid og Nutid, 1914-16: http://e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/fortidognutid/article/viewFile/30347/58485 (se fra s. 115 og særligt s. 120)

Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Danske_stednavne (se under endelsen høj)

Kristian Buhl Thomsen
10. juli 2012