Bylagar 1300-talet

Bylagar 1300-talet

Tönder hade visst en tyskpräglad bylag i motsats till andra Sönderjyska städer. Någon som vet varför? Kan redogöra för skillnaden?
Skriver på medeltidskrimi som berör städerna Ribe, Tönder, Flensburg mfl.

Anders Blomström
13. februar 2007

Svar:

Se min artikel:
Grethe Jacobsen, “Dansk købstadlovgivning i middelalderen.” Historie. Jyske Samlinger, 19,3 (1992) 393-439"
Giver ikke svar på hvorfor Tønder har en tysk bylov, men beskriver forlæggene for de danske bylove

Grethe Jacobsen
26. februar 2007