Byen og åen

Byen og åen

Mange danske byer er kendetegnet ved at være gennemstrømmet af en eller flere åer. Ser man i første omgang på den før-industrielle tid, hvad kan vi da sige om åens betydning for byerne, eksempelvis byernes ressoucesystem bestående af tilførsel af drikkevand og transport af affald? Hvad kan vi sige om åens betydning for erhvervsliv og handel? Var åen overhovedet vigtig for varetransport til og fra byerne, eller er vi forblændet af de oplagte eksempler såsom Kongeåen eller Gudenåens betydning for Randers og Silkeborg?

Til brug for et bidrag om de ferske vandes historie vil jeg være meget interesseret i synspunkter, litteratur og gode eksempler.

Søren Bitsch Christensen
25. april 2003

Svar:

Indenfor sociologien er der vist en diskussion omkring den sociale topografi i kystbyer hhv flodbyer - hvordan fordeles de ressourcestærke indbyggere osv. Jeg er stødt på det hos Henrik Dahl, 'Hvis din nabo var en bil', men kan ikke huske referencen. Denne synsvinkel er selvsagt uden historisk perepektiv, men er ikke desto mindre interessant, fordi den er empirisk underbygget

Mikkel Thelle
25. april 2003