Borgerskab og tjenestefolk i 1700-tallet

Borgerskab og tjenestefolk i 1700-tallet

Jeg har et par spørgsmål om købstæder i 1700-tallets Danmark. Jeg skriver Ph.D om Odenses og finske Turkus med henblik på tjenestefolkts mentalitet og forholdet til deres herskab i de
patriarkalske bysamfund. Jeg bruger tingbøger som kildemateriale, og min tidsbegrænsning er 1720-50.

Findes der forskning om borgerskabets boligindretninger? Jeg har en idé om, at boligindretninger kunne fortælle noget om
forholdet mellem tyende og deres "madmoder og husbønder". I Finland plejede borgerskabets (håndværkeres og handlendes) tjenestefolk at bo sammen med deres arbejdsgivere. De spiste ved samme bord og delte samme værelser i huset. Var det anderledes i Danmark?

Er der muligvis nogle nyere købstadshistorier, der indeholder noget om de forskellige socialgrupper og deres forhold til de overordnede? Jeg kender Odenses byhistorie-serie, men ville gerne læse også noget nyt om
købstæders borgerlige kultur generelt i 1700-tallet.

Kirsi Ojala
17. februar 2004

Svar:

Måske kommer mit svar alt for sent, men alligevel: Om købstadkultur i det 18. årh.kan jeg henvise til Poul Strømstad: Städtebau und Wohnungen in Kopenhagen ca. 1700 bis ca. 1850, in: A Tale of Two Cities: Berlin-Kopenhagen 1650-1930, hrsg. Thomas Riis & Jann M. Witt, Odense 1997, S. 9-32. I øvrigt ligger Nationalmuseet inde med en stor dokumentation fra dets købstadundersøgelser.
Venlige hilsener

Thomas Riis
27. marts 2007