Bestyrelse

Dansk Center for Byhistories bestyrelse består af fem medlemmer. To er udpeget af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet, og to er udpeget af Den Gamle By. Det sidste medlem er udpeget af Dansk Komité for Byhistorie, der fungerer som centrets repræsentantskab.

 

Bestyrelsens medlemmer

Thomas Bloch Ravn, formand

Museumsdirektør, Den Gamle By

Bjarke Paarup, næstformand

Institutleder, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Jørgen Mikkelsen

Arkivar, seniorforsker, Rigsarkivet

Bjørn Poulsen

Professor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Søren Bitsch Christensen

Stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv.