Seminaret Byen og Bilen

09.07.2008
Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium udsender program for seminaret BYEN OG BILEN - historier bag byernes plan og form, 14.11. 2008.