Seminar om arkitektonisk planlægning

03.10.2011

Seminar om arkitektonisk planlægning

Dansk Byplanlaboratorium afholder seminar d. 11. november i Helsingør.

På seminaret Arkitektonisk planlægning i by og landskab sættes der fokus på, hvordan vi forvalter den arkitektoniske arv, og hvilken betydning vi i dag tillægger arkitekturen i den moderne planlægning. Emnet udspringer af den udvikling, man har kunnet se siden 1970’erne, hvor ændringer i funktionerne i landskabet og byerne har fordret indførelsen af nye fysiske strukturer og har påvirket den arkitektur, der er overladt fra tidligere tider.

Program:
Jørgen Primdahl: Landskabets industrialisering
Helle Lassen: Landskabets fremtid i den kommunale planlægning
Jens Clemmensen: Vesterbros arkitektoniske omdannelse sammenlignet med Nørrebros
Gøsta Knudsen: Arkitekturpolitik i Århus
Tina Saaby: Arkitekturpolitik i København

Arrangør: Dansk Byplanlaboratorium
Sted og tid: Kulturværftet i Helsingør, fredag d. 11. november.
Tilmelding senest 1. november.
Se mere info her.