Call for papers: Konference om byregioner i globalt perspektiv

12.09.2014

Call for papers: Konference om byregioner i globalt perspektiv

 

Med globaliseringen har nye typer af byregioner udviklet sig. Disse adskiller sig fra de typer af byer, vi i forvejen kender, ved blandt andet at have flere urbane- centre og fikspunkter. Med hensigten om at forstå udviklingen ud fra et dansk perspektiv arrangerer Dansk Center for Byhistorie, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet samt Aarhus Stadsarkiv en konference med ovenstående tema.

Vi søger i den forbindelse papers til konferencen, som kan indsendes pr. dags dato.

Bidrag sendes til Mikkel Thelle på iksmikkel @ cas.au.dk (Husk at fjerne mellemrummene mellem snabel’aet)

En flyer med uddybende informationer kan hentes her