By- og agrarhistorisk seminar

06.10.2008
Internationalt byhistorisk og agrarhistorisk seminar afholdes på Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet d. 28. november: European Rural-Urban Relations. The Interaction of Rural and Urban Worlds from Greco-Roman Antiquity to the 21st Century.   Se program her.