Aalborgs topografi - hjælp!

Aalborgs topografi - hjælp!

Jeg søger lidt eksperthjælp. Jeg har i fotokopi nogle sider om Aalborgs topografi. Siderne er øjensynligt kopieret fra et større dansk topografisk værk. Aalborg-afsnittet er pagineret som siderne fra 28 til 53 + efterfølgende noter, litteraturliste, m.v.
I litteraturlisten er blandt mange andre anført "Aalborgs Historie 1-5, Aalborg 1987-1992", hvilket er den nyeste litteratur på listen. Det vil altså sige, at fremstillingen er fra 1992 eller senere.
Jeg har spurgt på biblioteket og på Aalborg Stadsarkiv, men her har man meldt pas. Vi kan ikke finde ud af, hvorfra disse sider er kopieret.
Lidt info:
Starten på p. 28 lyder: "Aalborg hører til Danmarks ældste og mest betydelige købstæder".
Slutsætningen på p. 53 lyder således: "Ikke desto mindre blev Vor Frue præstegård og kapellanboligen i Peder Barkes Gade tækket med langhalm 1568".

En del af siderne er i en dårlig kopi, så derfor er jeg på jagt efter bogen,
hvori artiklen er trykt.

Er der en behjertet sjæl, der kunne hjælpe?
På forhånd tak.

Poul Hermansen
16. februar 2009

Svar:

Jeg har nu selv fundet svaret: Jørgen Elsøe Jensen: ”Danmarks Middelalderlige Byplaner” bd. 4 om Nordjylland. Udg. af Dansk Komité for Byhistorie & Skov- og Naturstyrelsen. Odense Universitetsforlag 1995.

Poul Hermansen
26. februar 2009