2002-03

Danske byers historie 1660-1945

v/Søren Bitsch Christensen

Se undervisningsplan efterår 2002!
Se undervisningsplan forår 2003!

Beskrivelse

De danske byer bevæger sig i denne periode frem mod de moderne byer, internationalt orienterede og socialt og kulturelt sammensatte. Udviklingen falder i en række trin med tydelige kendetegn: Bykrisen frem til ca. 1780, derefter begyndende modernisering i takt med landboreformer og internationalisering af handelen 1780- 1850, efterfulgt af industrialisering og den store urbanisering 1850- 1920 og endelig byernes placering i det tidlige velfærdssamfund 1920-45.

Undervisningen vil forhåbentlig kunne suppleres med Dansk Center for Byhistories seminarrække med deltagelse af en lang række forskere, og den lægger under alle omstændigheder op til mange gode specialeemner.

Forløbet udbydes på Historisk Institut, Aarhus Universitet, bacheloruddannelsens 3. år/kandidatuddannelsen.

Undervisningen finder sted i det nye undervisningslokale i sidehuset til Møntmestergården i Den Gamle By.